DESCOBRINT OPORTUNITATS

• Investigació etnogràfica, on estudiem a l’usuari / client en el seu context, analitzem les seves experiències i relacions, per identificar comportaments, valors, preferències, motivacions i necessitats insatisfetes, ocultes i latents impossibles de descobrir mitjançant processos tradicionals d’investigació.

• Interacció amb usuaris, early adopters i usuaris extrems. Realitzem entrevistes empàtiques, en profunditat i en focus groups, per descobrir insights de valor a partir del que la gent diu, fa i interpreta i la manera en què interactua en el context real.

• Anàlisi de referents i competidors d’una indústria per identificar les millors pràctiques, comprendre diferents models de negoci i explorar oportunitats que poden resultar innovadores.

Per a més detalls contacta'ns