CULTURA D'INNOVACIÓ

Avaluem el nivell de desenvolupament de la cultura d’innovació de l’organització, per conèixer les fortaleses i oportunitats de millora que permetin impulsar el creixement sostenible.

Disseny i acompanyament en el procés de transformació cultural.

Reputació Corporativa, integrant els intangibles de manera innovadora.

Per a més detalls contacta'ns